Reklamace (výňatek z Obchodních podmínek)

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:           

Viktorie Sapoušková
(pro BLABLABLA shop)
Zborovská 24
Praha 5, 150 00

Za okamžik uplatnění práv se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží. V případě uplatnění vad zákazník vždy nejdříve kontaktuje Kitchenetteshop na info@blablablachef.cz nebo telefonicky. Zboží zasílá zpět pouze po domluvě a vždy pořizuje fotodokumentaci produktu kompletně i s obalovým materiálem, s výplní pro bezpečnou přepravu a krabicí se štítkem dopravce. 

Při dopravě zásilky Českou poštou, si zákazník vyřizuje případnou reklamaci, míněno například poškozené zboží přepravou s Českou Poštou sám. Jsou to pravidla České Pošty a musí tak být učiněno nejpozději do 2 pracovních dní od doručení.

Všechny reklamace se musí s dopravci řešit nejpozději do 2 dnů od doručení, jinak již nelze reklamaci podat a požadovat náhradu.

7.3.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.4.    Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího – spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platných právních předpisů ČR.